Bilgi Güvenliği Politikamız
Slider

     ALCAS Alüminyum, edindiği tecrübe ve birikimleri teknolojinin getirdiği imkanlar sayesinde etkin kullanarak, firmamızı rekabetçi bir yapıya dönüştürmüştür. Bunun, bugün olduğu gibi, yarınlara da taşıyabilmek adına;

     Bilginin güvenliğinin sağlanmasını ,etkin araçlarla yürütmektedir. Böylece;

     Çalışanlarının ve idarecilerinin bilgi güvenliği farkındalıklarının artmasını sağlamak,

     Firmamızın bu konuda güvenilir ve ihtiyatlı olduğunu vurgulamak

     Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uymak,

     gibi amaçlar ile bilgi güvenliği araçlarını etkin bir şeklide kullanmaktadır.