Enerji Politikamız
Slider

ALCAS Alüminyum bugünün kaynaklarını yarın da kullanmak ve enerji israfının önüne geçmek için;

     Aldığı makina ve ekipmanın enerji tasarrufu belgesi olmasına ve çevreye duyarlı olmasına özen göstermektedir.

     Kullandığı enerji tüketen cihazları sürekli kontrol altında tutmakta ve daha az enerji tüketen ile değişmektedir.

     İşletme içinde enerji yoğunluğunun azalması için çeşitli önlemler almaktadır.

     Proseslerini enerji tasarrufu doğrultusunda düzenlemektedir.

     Elde ettiği deneyimleri arşivleyip bilgi aktarılmasını sağlayarak, alınan tedbirleri de aktarmaktadır.

     EnVer (Enerji Verimliliği) bilincini oluşturmak ve canlı tutmak için, personeline,  eğitimler vermektedir.

     Enerji verimliliği için tüm yasal ve çevresel zorunluluklara uymaktadır.