Alcas, bugünün kaynaklarının değerini iyi bilen gelecekteki nesillere bunu aktarabilmek için çalışan bir kültürdür.

ALCAS Alüminyum bugünün kaynaklarını yarın da kullanmak ve enerji israfının önüne geçmek için;

• Aldığı makina ve ekipmanın enerji tasarrufu belgesi olmasına ve çevreye duyarlı olmasına özen göstermektedir.

• Kullandığı enerji tüketen cihazları sürekli kontrol altında tutmakta ve daha az enerji tüketen ile değişmektedir.

• İşletme içinde enerji yoğunluğunun azalması için çeşitli önlemler almaktadır.

• Proseslerini enerji tasarrufu doğrultusunda düzenlemektedir.

• Elde ettiği deneyimleri arşivleyip bilgi aktarılmasını sağlayarak, alınan tedbirleri de aktarmaktadır.

• EnVer (Enerji Verimliliği) bilincini oluşturmak ve canlı tutmak için, personeline,  eğitimler vermektedir.

• Enerji verimliliği için tüm yasal ve çevresel zorunluluklara uymaktadır.