Alcas, bugünün kaynaklarının değerini iyi bilen gelecekteki nesillere bunu aktarabilmek için çalışan bir kültürdür.

Alcas, ölçülebilir tüketimin olduğu bir enerji yönetim sistemi oluşturmayı, mümkün en verimli enstrümanlar ve faaliyetler ile enerji hedefleri doğrultusunda spesifik enerji yoğunluğunu azaltmayı kendisine ilke edinmiştir.

Enerji bakımından amaçlarımız, enerji hedeflerimiz ve ilkelerimiz doğrultusunda;

  •      Amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığı sağlanmaktadır
  •      Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartlar ve diğer şartlar karşılanmaktadır
  •      Enerji performansı ve enerji yönetim sistemi sürekli iyileştirilmektedir
  •      Ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesinde ve tasarım faaliyetlerinde; enerji performansı etkileri göz önüne alınmakta ve enerji performansının iyileştirilmesi desteklenmektedir.

ALCAS Alüminyum bugünün kaynaklarını yarın da kullanmak ve enerji israfının önüne geçmek için;

• Aldığı makina ve ekipmanın enerji tasarrufu belgesi olmasına ve çevreye duyarlı olmasına özen göstermektedir.

• Elde ettiği deneyimleri arşivleyip bilgi aktarılmasını sağlayarak, alınan tedbirleri de aktarmaktadır.

• EnVer (Enerji Verimliliği) bilincini oluşturmak ve canlı tutmak için, personeline,  eğitimler vermektedir.

• Enerji verimliliği için tüm yasal ve çevresel zorunluluklara uymaktadır.