İŞ ETİĞİ VE POLİTİKALAR

DÖKÜMAN KODU:
KY-GN-01

İLK YAYIN TARİHİ:
19.09.2016

REVİZYON TARİHİ:

REVİZYON NO:
00

Bu dökümanda belirtilen hususlar, tümüyle şirketin etik politikası, çalışma prensipleri ve kalite politikalarını belirtmek ve sistemin daha etkin bir şekilde çalışması için hazırlanmıştır.

Sosyal Sorumluluk

Çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz toplumumuza pozitif katkı sağlamak ALCAS’ın misyonunda yer almaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk da bu misyonun önemli bir parçasıdır.

ALCAS faaliyet gösterdiği topluma reel, kalıcı ve sürdürülebilir katkı sağlamaktan sorumlu olan bir kurum olarak algılanmak istemektedir.

ALCAS olarak; sürdürülebilir gelişim, kurumsal felsefemizin temel taşıdır ve ekonomik, ekolojik (çevreyle ilgili) ve sosyal taahhütlerimizi şekillendirir.

Faaliyet gösterdiğimiz toplumumuza ve bölge ekonomisine pozitif katkı sağlamak konusunda çabalarımız her zaman devam edecektir.

 

 

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

 

Misyonumuz
Misyonumuz açık ve nettir – en iyi performansa sahip ALÜMİNYUM PROFİL İMALAT firması olmak!

Misyonumuza ulaşmak için 2 ana stratejimiz bulunmaktadır;

Yüksek Kalite – Düşük Maliyet

Kendi sektörümüzde en düşük maliyetli üretici olmayı hedefliyoruz, bu nedenle düşük maliyetli üretim kapasitemizi artırarak, buradan sağlanan faydayı operasyonlarımıza yansıtmak istiyoruz.

Performas Odaklılık

Verimliliğin sürekli iyileştirilmesi ve maliyet azaltma ALCAS’IN kurumsal disiplinlerinden biridir. Bu nedenle farklı İş Mükemmeliyeti programları uygulanmaktadır.

Vizyonumuz

“Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve toplumumuza yüksek ahlaki standartlarda değer katan sektöründe öncü bir şirket olmak.” Sektörünün öncü firmalarından biri olarak aşağıdaki taahhütleri üstlendik;

– Müşterilerimizin ürün ve hizmet kalitesi açısından beklentilerini karşılamak ve bu beklentilerin ötesine geçmek,

– Çalışanlarımıza amaçlarını gerçekleştirmeleri ve kendilerini sürekli olarak geliştirebilmeleri için esin kaynağı olacak güvenli bir iş ortamı hazırlamak,

– Faaliyet gösterdiği toplumda sorumluluk sahibi işveren ve vatandaş olmak; doğal kaynaklardan özenli hassas ve bilinçli bir şekilde faydalanmak,

– Mükemmel işletme/sürdürülebilir karlı büyüme modeline ulaşarak çalışanlarımıza ve topluma katma değer oluşturmak.

İş stratejimizin ana hatları; sektöründe lider teradikçilerden biri olarak; yüksek kalite ile düşük maliyet – performans odaklı, sürdürülebilir büyümedir.

 

 

Değerlerimiz

– Müşterilerimizin başarılarına “kazan-kazan yaklaşımı ile karlılık yaratan çözümler sunarak” katkı sağlıyoruz.

– İşimizde güvensiz davranışları tolere etmiyoruz.

– Çevreyi korumaya mükellefiz.

– Çok kültürlü çalışma ortamına saygı duyuyor ve destekliyoruz.

– Birbirimizi destekleme ve birbirimizden öğrenme amacındayız.

– Açık fikirlere ve yenilikçi düşüncelere cesaret veriyoruz.

– Kararlıyız ve aynı zamanda sorumluluk bilinci taşıyoruz.

– İşimize ve çözümlere odaklıyız.

– Maliyet bilinci taşıyoruz.

– Her bir çalışanımızdan etik açıdan kusursuz davranış ve yüksek verimlilik bekliyoruz.

 

 

Şirket Politikaları

 

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

Şirketin ve çalışanlarının işlerini icra sırasında uymakla yükümlü oldukları temel etik prensipler;

 

Yasalara Uygunluk
Şirket kanun ve mevzuat hükümlerine riayetle mükelleftir.

 

Dürüstlük ve Doğruluk
Şirket doğruluk ve dürüstlük standartlarına uygun davranır.

 

İnsan Hakları
Şirket İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine saygılıdır.

 

Sürdürülebilirlik
Şirket, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tesis ve çevreyi koruyarak idame ettirir.

 

İnsan Kaynakları Politikası
Misyonumuza hayat vermek için aynı değerleri paylaşan yetkin işgücümüz en değerli kaynağımızdır. İnsan kaynakları stratejimiz ve destekleyici politikamız üstün performansa ulaşmaya odaklanmaktadır. Yetkin yönetim ekibi ve çalışan kadromuz ile en iyi hizmetin üretildiği, çalışanlarımızın rollerini kavramalarını teşvik edecek pozitif bir şirket kültürü oluşturmak amacımızdır.

ALCAS’TA, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine saygılı, ırk, cinsiyet, din, kültür ayrımı yapılmaksızın, yetenekli çalışanların kendilerini etik kurallar çerçevesinde rahatça ifade edebilecekleri bir iş ortamı mevcuttur. Bizler yetenekli çalışanlar ile büyüyeceğimize inanmaktayız. Bizler işe uygun eğitim ve kendini geliştirme fırsatlarıyla ALCAS iş ortamında “Yetkinliklerimizi Artırmayı” hedefliyoruz. Bu hedefimizi, ALCAS’A taze yaklaşımlar ve yeni fikirler katacak sektörde tecrübe kazanmış kişilerin işe alınması yolu ile dengeliyoruz.

 

Prensiplerimiz
– İşe uygun nitelikteki personelin seçimi ve görevlendirilmesi,
– Çalışanın yetenek ve ihtiyaçlarına uygun olarak yetişmesi ve gelişme imkanı,
– İşin niteliğine uygun çalışma ortamı,
– Çalışanın performansını etkin yöntemler ile değerlendirmek ve sistematik metodlar ile ücret tespiti,
– Çalışanın yeteneği ve organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlaması ve yedekleme,
– Çalışanın moral motivasyonunun (isteklendirme) devamlılığı,

 

Farklılıklara Saygı

ALCAS olarak çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımına tolerans göstermiyoruz. İşe alım politikamız ile “hitap ettiğimiz müşterilerimizin farklılıklarına uyumu yansıtır şekilde, uluslararası çeşitliliklere saygıyı” amaç edindik.

Gerek çalışanlar arasında ve gerekse işe alımlarda ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmadığını, insan haklarına saygıyı esas edindiğimizi, çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelere karşı korunması için önlemleri aldığımızı deklare ediyoruz.

 

Kariyer Yönetimi ve Planlaması

Kariyer yönetimi ve planlaması başarılarımızı geleceğe taşıyacak hayati öneme sahiptir. Çalışanlarımızın, ALCAS bünyesindeki programlara katılımı sağlayarak ve teşvik ederek Kariyer Yönetimi ve Planlamasını gerçekleştirmek istiyoruz.

 

ALCAS Liderleri

ALCAS liderleri, geleceğimizi şekillendirecek, bizimle aynı değerleri paylaşan ve doğru yetkinliklere sahip yöneticilerdir. ALCAS Grubunu, yöneticilerimizi, çalışma arkadaşlarımızı ve organiasyonumuzu ileriye taşıyacak kriterleri kapsayan “ALCAS Liderlik Kriterlerini” yönetici seçimlerinde kullanmaktayız.

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çevreyi, Çalışanların, Müşterilerin, Ziyaretçilerin ve ALCAS adına iş yapan diğer insanların sağlığını ve refahını korumak ALCAS için esas değerdir.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci yüksek bir şirket olmaya kendini adamış olan ALCAS, bütün kazaların önlenebileceğine inanmakta, bu doğrultuda tehlikeli ortam ve davranışlara karşı “SIFIR TOLERANS” göstererek “SIFIR KAZA”YI hedeflemektedir.

ALCAS, bu anlayışı doğrultusunda aşağıdaki prensiplere göre hareket edeceğini taahhüt eder;

-Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve şartlara uymak,

-Doğal Kaynakların tüketimini azaltan metotlar geliştirmek ve kullanmak, Tekrar kullanım ve Geri Dönüşüm Operasyonlarını arttırmak,

-Faaliyetler esnasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarını kaynağında azaltıcı ve çevre etkilerini kontrol altında tutucu önlemler almak, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmek,

-Ürün, tesis, makine ve proseslere yönelik projeler geliştirirken, projenin çevreye olan etkileri ile insana yönelik tehlike ve riskleri minimumda tutacak önlemleri almak,

-Tüm çalışanlarda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

-Çalışma ortam şartlarından ve yürütülen faaliyetlerden doğan tehlikeleri ve riskleri belirlemek, değerlendirmek ve en aza indirmek için gerekli önlemleri almak,

-Tüm faaliyetlerin çevre üzerinde olabilecek etkilerini anlamak, belirlemek ve en aza indirmek,

-Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkin ve verimli uygulanması ve geliştirilmesine yönelik uygun kaynak, eğitim, öğretim, danışman ve denetimleri sağlamak,

– Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetim sistemlerini uygulayarak sistemin periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilmesini sağlamak ve yönetim sistem performanslarını sürekli olarak iyileştirmek.

 

Kalite Politikası

HEDEFİMİZ; Müşterilerimizin ihtiyaçlarını üst düzeyde ve sürekli olacak şekilde yasalara ve standartlara uygun olarak karşılamak amacıyla üretim yapmaktır.

Kalite politikamız açık ve kesin kalite belgeleri ile uygulama gereklerine dönüştürülmüş olup, her düzeyde anlaşılmıştır. Ayrıca kalite politikamız misyonumuzu da içine alacak şekilde belirlenmiştir.

Üst düzeyde ve sürekli müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla, verimli, planlı ve yaratıcı çalışmalarımız süresince, elde ettiğimiz tüm ürün ve hizmetlerde, gerekli kalite seviyesini oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak temel hedefimizdir.

 

Temel Olarak Kalite Politikamız

– Gelişen organizasyon yapımızla, bilgi ve teknolojideki gelişme ve değişimlere ayak uyduran dinamizmimizle, sürekli yükselen kalite seviyemizle sektörde önde gelen kuruluş olmak,

– Disiplin, Dürüstlük, Çalışkanlık, Kalite, Temizlik temel prensiplerini ilke edinmek,

– Müşteri memnuniyetini müşteri beklentisinin de ötesinde sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

– Üretimde çevre bilincine saygıyı tüm çalışanlarımıza aşılamak,

– Tedarikçilerimize yaptırdığımız işlerle ilgili gerekliliklerin, sürekli olarak açık ve anlaşılır biçimde iletilmesinin sağlanması ve ALCAS KYS mantığını tüm tedarikçilerimize ziyaret ve denetim yöntemi ile yerleştirmek,

– Belirlenen kalite hedeflerinin göstergeleri ile sürekli iyileştirme misyonu ışığında maliyetleri düşürmek, verimliliği ve karlılığı artırmak; tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak,

– Tüm çalışanlarımızın “Kalite herkesin işidir” anlayışı ile kalite geliştirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarına katılmasını sağlamak,

– “Kalite Kontrol Edilmez, Üretilir” anlayışının tüm çalışanlarımız tarafından ilke olarak kabul edilmesinin sağlamak,

– Yapılacak her eylemin ilk seferde, sürekli doğru yapılması kavramının oluşmasını sağlamak.

 

 

Sertifika ve Lisanslar

ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, CE (EN 15088:2005) Entegre Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri ve Qualicoat, Qualanod, TS EN 755-1, TS EN 12020-1, TS 4922 Ürün Belgeleri ile müşterimize ürün ve hizmet kalitesini garanti etmekteyiz.

Gelecek günlerde de müşterilerimizin taleplerini karşılamak adına kalitemizi artırmak için çalışmalarımıza devam ediyor olacağız.

* ALCAS İş etiği ve politikaları tüm tedarikçileri tarafından kabul edilir ve uygulanır.

ISO 45001