Kişisel verilerle ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesinde KVKK’dan doğan haklar yer almaktadır. İlgili kişiler, bu hakları (https://www.kvkk.gov.tr) adresinde yayınlanan  KVKK’nın 11. maddesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninden ulaşabilirler.
İlgili kişiler Firmamıza aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

1-Şahsen başvuru,
2-Noter aracılığıyla,
3-Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Firmamızın kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
4-Firmamıza daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen yazılı başvuru Cumhuriyet Mah. Kaya Milenyum Plaza K:7 No:139 Beylikdüzü/İstanbul
Noter aracılığıyla başvuru Cumhuriyet Mah. Kaya Milenyum Plaza K:7 No:139 Beylikdüzü/İstanbul
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru alcasmetal@hs03.kep.tr
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru kvkk@alcas.com.tr

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
**Başvuru formunun tebliğat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

İlgili kişilerin talepleri Firmamız tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Cevaplarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

veri-koruma