ALCAS Metal kurulduğu tarihte, birincil öncelik olarak çevreye zarar vermemeyi hedeflemiş ve arıtma tesisini  ivedilikle kurmuştur.

Üretimimizin tüm aşamalarında ve üretim sonrasında çevreyi öne alan bir anlayışla organize olmaktadır. İSO 45001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini alarak, bu standartları uyguladığını belgelemiştir.

Faaliyetlerimizde önem vererek uyguladığımız sürdürülebilir çevre ve atık minimizasyonu ile çevre performansımızı arttırmak için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine yönelik beyan ve taahhütlerimiz aşağıdaki şekildedir:

  • Yasal mevzuatların prosedüre uygun şekilde yerine getirilmesi
  • Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı,
  • Sürdürülebilirlik kavramını iyice benimseyerek temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,
  • Kuraklık, iklim değişikliği gibi çevre sorunlarıyla mücadele
  • Faaliyetlerimizin tamamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünleri kullanmak,
  • Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla firmamız içinde ve dışında eğitimler düzenlemek, elde edilen tecrübeleri ilgili taraflar ve paydaşlar ile paylaşarak çevre bilincinin arttırılması.
ISO 45001