ALCAS Metal kurulduğu tarihte, birincil öncelik olarak çevreye zarar vermemeyi hedeflemiş ve arıtma tesisini  ivedilikle kurmuştur.

Üretimimizin tüm aşamalarında ve üretim sonrasında çevreyi öne alan bir anlayışla organize olmaktadır. İSO 45001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini alarak, bu standartları uyguladığını belgelemiştir.

  • Çevresini koruma ile ilgili kanun,mevzuat ve uluslararası standartlara uymaktadır.
  • Atıklarını yerinde sınıflandırmasını,toplanmasını ve berteraf edilmesini temin için gerekli altyapıyı hazırlamıştır.
  • Çevre danışmanının raporları doğrultusunda iyileştirmeleri sürekli olarak yapmaktadır.
  • Atık suların yasal çerçevede kontrollerini yaptırmaktadır.
  • Kullandığı hammade, yarımamül veya mamul malzeme ve ekipmanın çevre kriterlerine uygun olanını tercih etmektedir.
  • Doğal kaynakları ideal düzeyde kullanmaktadır. Çalışanlarını da bu konuda eğitmektedir.Üretim ve hizmetlerden kaynaklanan emisyon değerini en az seviyede tutmaktadır.Çevre bilincini tüm çalışanları ile geliştirmeyi ve sürdürmeyi taahhüt etmektedir.
ISO 45001